Distribucija vazduha

Zidne ventilacione rešetke
VENTILACIONA REŠETKA SA JEDNIM REDOM PODESIVIH LAMELA (VR1)

VENTILACIONA REŠETKA SA DVA REDA PODESIVIH LAMELA (VR2)

REGULATOR PROTOKA VAZDUHA ZA VENTILACIONU REŠETKU (VR-R)

Plafonski difuzori
KVADRATNI PLAFONSKI DIFUZOR (KVPD)

KRUŽNI PLAFONSKI DIFUZOR KRPD - A

KRUŽNI PLAFONSKI DIFUZOR KRPD-A-A

Vrtložni plafonski difuzori
Kružni plafonski difuzor KRPD-B
Visokoindukcioni vrtložni difuzor VVD
Vrtložni plafonski difuzor VPD-A
Vrtložni plafonski difuzor VPD-B
Plenumska kutija za vrtložni difuzor VPD-A-PL i VPD-B-PL

Linijski slot difuzori
Linijski slot difuzor LSD
Plenumska kutija za linijski slot difuzor LSD-PL
Rešetka za spiro kanale
- rešetka za spiro kanal RSK sekoristi za dovod ili odvod vazduha u prostoriju
- dizajn rešetke omogućava da se motira direktno na površinu spiro kanala
- odgovara spiro kanalima prečnika 150-1400 mm
- podesive lamele omogućavaju optimalnu distribuciju vazduha
-izrađena od pocinkovanog čelika, opciono moguća isporuka u bilo koju RAL boji

Aeroventili
AEROVENTIL ZA ODVOD VAZDUHA (AOV) i AEROVENTIL ZA DOVOD VAZDUHA (ADV-A) / AEROVENTIL ADV-B
- aeroventil AOV se koristi za odvod / odvod vazduha iz prostorije
- motira se u plafonu, na zidu ili direktno na kanalu
- izrađen od čilčnog lima, plastificiranog u beloj boji
- protok azduha se reguliše okretanjem kontrolnog diska
- u obimu isporuke montažni prsten
- elegantan dizajn i nizak nivo buke

Jet mlaznice
JET mlaznica JM se koristi za dovod vaduha u velike prostore
- veliki domet, uz minimalne gubitke i minimalnu buku
- podesiv ugao u svim smerovima
- plasstificirana u RAL 90101 beloj boji

Fasadne rešetke
FASADNA PROTIVKIŠNA REŠETKA FPR-A

FASADNA PROTIVKIŠNA REŠETKA FPR-B

FASADNA PROTIVKIŠNA REŠETKA FPR-C

FASADNA PROTIVKIŠNA REŠETKA FPR-D

FASADNA REŠETKA FPR-E

Krovna ventilaciona kapa
- krovna ventilaciona kapa KVK izrađena od plastificiranog pocinkovanog lima, sa posebno dizajniranim lamelamakoje onemogućavaju prodor atmosferskih padavina u sistem ventilacije
- standardno se isporučuje u RAL9010 beloj boji. Mogućnost isporuke i u nekoj drugoj boji, po zahtevu klijenta
- dostupne u svim potrebnim dimenzijama po narudžbi klijenta
- čelična podkonstrukcija koja je u obimu isporuke, pričvršćuje se tiplovima/šrafovima za ventilacioni izlaz
- u obimu isporuke mreža za zaštitu od insekata, montirana sa unutrašnje strane lamela

Mogućnost plaćanja u gotovini, karticama, na rate, putem čekova i administrativne zabrane.

Kontaktirajte nas za ponudu

Kontaktirajte nas za ponudu

Kontakt

011/3565-133
Hajduk Veljkova 1, Rakovica, Beograd

Servis i servisna podrška

© (Copyright) Klima PINGVIN 2024