Toplotne pumpe i grejanje

toplotne pumpe i grejanje
Toplotna pumpa omogućava jedan od energetski najefikasnijih načina za dobijanje grejanja ili hladjenja za vas objekat, jer koristi obnovljiv izvor toplote iz našeg životnog okruženja. Izvlači toplotu iz okruženja i koncentriše je da postigne višu temperaturu, koju obično upotrebljava za grejanje vašeg domaćinstva, (radijatori napunjeni toplom vodom, podno grejanje ili snabdevanje toplom vodom za domaćinstvo) itd. Može se koristiti i kao rashladni sistem, tzv. klima uredjaj sa obrnutim ciklusom.

Toplotne pumpe koriste 3-5 puta manje potrebne energije za grejanje u poređenju sa konvencionalnim sistemima za grejanje.

Najveća ušteda i efikasnost postiže se pravilnim dimenzionisanjem pumpe i stvaranjem preduslova za njenu implementaciju, to se odnosi na izolovanost vašeg objekta, izbor stolarije, ali prvenstveno na izbor sistema za grejanje. Ovo je od izuzetne važnosti, jer odlična toplotna pumpa povezana na loš sistem za grejanje daje lose rezultate.

U našoj ponudi imamo uređaje sledećih proizvođača:

  • Daikin
  • LG
  • Hisense
  • Thermoflux

Kontaktirajte nas da zajedno isprojektujemo  grejni i/ili rashladni sistem za vas objekat!

toplotna-pumpa-rad

Toplotne pumpe ne stvaraju toplotu, već je prebacuju sa jednog mesta na drugo. Jedno od bitnih svojstava toplote je da ona prirodno ide sa mesta gde je visoka temperatura na mesto gde je temperatura niža. Pomoću male količine energije toplotne pumpe prenose toplotu iz spoljašnje sredine u vaš dom.

Kako toplota iz spoljašnje sredine može da se prenosi ako je napolju ispod nule?

Čak i kada je spoljna temperatura ispod nule, vazduh sadrži dovoljno slobodne toplote da zagreje vaš dom.

Kako toplota dospeva u vaš dom?

Kada se toplota uzme iz vazduha, prolazi kroz kalemove (slične onima na zadnjoj strani frižidera) koji su ispunjeni freonom (tečnost koja sprovodi toplotu) koji je dovodi unutra.

Da li ste znali da i niskotemperaturne i visokotemperaturne

toplotne pumpe Daikin Altherma rade čak i na -25°C

Toplotna pumpa vazduh-voda

Toplotna pumpa vazduh-voda izdvaja toplotu iz spoljašnjeg vazduha. Ovaj sistem prenosi toplotu u unutrašnjost zahvaljujući vodenom krugu. Ova toplotna pumpa može zadovoljiti potrebe za sanitarnom toplom vodom i po potrebi obezbediti hlađenje tokom leta. Ovaj sistem obezbeđuje stabilnu sobnu temperaturu tokom cele godine.

Geotermalna toplotna pumpa

Geotermalna toplotna pumpa izvlači toplotu iz zemlje. Princip funkcionisanja ove pumpe jeste izvlačenje toplote iz zemlje i njeno pretvaranje u toplotu koju koristimo da zagrejemo domaćinstvo. Prednost geotermalnog grejanja je što on ne zavisi od sunca ili vetra i to je najveća konstanta.

 

 

Hibridna toplotna pumpa

Hibridna toplotna pumpa kombinuje toplotnu pumpu vazduh-voda sa tehnologijom kondenzacije gasa kako bi obezbedila najekonomičnije rešenje u zavisnosti od specifičnih radnih uslova.

Hibrid-multi: Kombinacija multi-split sistema i hibridne toplotne pumpe, idelno je rešenje za kombinovanje klimatizacije sa sanitarnom toplom vodom. Kompatibilna sa Daikin asortimanom split jedinica, radijatorima i podnim grejanjem, hibrid-multi je pametno rešenje za grejanje, hlađenje i sanitarnu toplu vodu za komfor tokom cele godine.

Gasni kondezacioni kotao

Gasni kondezacioni kotao stvara toplotu sagorevanjem gasa. Kako bi maksimizirao sagorevanje, on vraća toplotu iz kondezacione pare proizvedenu izduvnim gasovima, što se koristi za predgrevanje ulazne vode i na taj način smanjuje količinu potrošene električne energije.

Kako funkcioniše niskotemperaturna toplotna pumpa Daikin Altherma?

Spoljna jedinica uzima slobodnu toplotu iz spoljnog vazduha i prenosi je kroz cevi za freon podižući pritom temperaturu pomoću kompresora. Daikin Altherma može da zagreje vodu i do 55°C za podno grejanje, grejanje preko niskotemperaturnih radijatora ili ventilator-konvektora ili pak za pripremu sanitarne tople vode.

toplotna-pumpa-daikin-kuca

Daikin Altherma niskotemperaturna toplotna pumpa može da greje vaš dom i do 5 puta efikasnije u odnosu na uobicajen sistem koji koristi fosilno gorivo ili struju. Korišćenjem toplote iz vazduha, sistem troši mnogo manje energije, a vi dobijate stabilnu i prijatnu temperaturu u svom domu.

Daikin Altherma niskotemperaturnom toplotna pumpa obezbeđuje komfor tokom cele godine kada je reč o grejanju, hlađenju i sanitarnoj toploj vodi. Zahvaljujući izuzetnom kvalitetu Daikin inverterskih kompresora i funkciji sobnog termostata, možete imati stabilnu i precizno određenu temperaturu u prostoriji. Da bismo izašli u susret svim vašim potrebama, imate mogućnost povezivanja raznih emitera toplote – podno grejanje, ventilator konvektore ili niskotemperaturni radijatori koji se mogu povezati na sistem.

Niskotemperaturna toplotna pumpa Daikin Altherma uglavnom koristi slobodnu energiju iz spoljašnjeg vazduha uz minimalnu potrošnju električne energije koja je potrebna za rad kompresora. U poređenju sa klasičnim tehnologijama sagorevanja kao što su kotlovi na ulje ili plin, toplotna pumpa štedi dosta primarne energije i drastično smanjuje emisije CO2 .

Sistem je konstruisan da izdrži i najteže zimske uslove, i obezbedi vam stabilnu sobnu temperaturu u čitavom domu čak iako je napolju -25°C. Uz to, rizik od *legionele je eliminisan, zahvaljujući Daikin rezervoaru za sanitarnu toplu vodu. Preko 50 godina iskustva u proizvodnji toplotnih pumpi i skoro 300.000 instaliranih Daikin Altherma uređaja, su garancija kvaliteta i pouzdanosti u radu.

Daikinov moderan upravljač vam omogućava lako upravljanje toplotnom pumpom! Pored toga može da služi kao sobni termostat i da vam prikaže najvažnije informacije o radu vaše Daikin Altherma toplotne pumpe. Vi kontrolišete komfor u svom domu!

Veliki opseg modulacija omogućava niskotemperaturnoj toplotnoj pumpi da sama adaptira potrošnju energije, dok inteligentni upravljač omogućava potpuno prilagođavanje uređaja individualnim potrebama vaše porodice. Sve ovo, u kombinaciji sa inverterskom kontrolom, visokoefikasnom toplotnom pumpom i opcijom povezivanja solarnih panela doprinosi izuzetnim vrednostima sezonske energetske efikasnosti tokom čitave godine.

Zahvaljujući svom inovativnom dizajnu, integrisana varijanta Daikin Altherma toplotne pumpe obezbeđuje grejanje, sanitarnu toplu vodu i opciono hlađenje i to sve samo preko jednog uređaja koji se postavlja na pod.  Najnapredniji rezervoari za sanitarnu toplu vodu (od 180 i 260 litara) svode gubitke toplote na minimum i zadržavaju 50% više toplote u poređenju sa standardnim rezervoarima. Ukoliko vam nije potrebna sanitarna topla voda, možete da koristite izuzetno kompaktnu, zidnu jedinicu modernog dizajna, koja već sadrži sve hidrauličke komponente.

Napomena: * Legionarska bolest je težak oblik zapaljenja pluća koju kod ljudi može da izazove bakterija iz roda Legionella.

Da li ste znali da je u Evropi instalirano skoro                                                                                                             300.000 Daikin Altherma toplotnih pumpi?

 

 

Kako funkcioniše visokotemperaturna toplotna pumpa Daikin Altherma?

Spoljna jedinica uzima slobodnu toplotu iz spoljnog vazduha i prenosi je kroz cevi za freon podižući pritom temperaturu pomoću kompresora. Daikin Altherma može da zagreje vodu i do 80°C za grejanje preko radijatora ili pak za pripremu sanitarne tople vode.

Činjenica je da su troškovi za grejanje veliko opterećenje za kućni budžet, a razlog tome je što većina sistema za grejanje danas koristi ulje ili gas. Neobnovljivih izvora je sve manje, što utiče na povećanje njihove cene. Visokotemperaturna toplotna pumpa Daikin Altherma koristi obnovljive izvore energije što joj omogućava da održi niži nivo potrošnje električne energije. Korišćenjem Daikin toplotne pumpe, 60% energije koja se koristi za grejanje vašeg doma se nalazi u spoljašnjem vazduhu te je stoga besplatna i… obnovljiva! Potrošnja električne energije koja je potrebna za rad kompresora je svedena na minimum i mnogo je manja od potrošnje grejalice na primer.

Sa visokotemperaturnom toplotnom pumpom Daikin Altherma nema potrebe da menjate radijatore ili cevi. Jedino što treba da zamenite je kotao. Zahvaljujući ovome troškovi zamene sistema za grejanje su svedeni na minimum. Još jedna stvar o kojoj ne morate da brinete je prljavština u kući, pošto se zamena vrši u tehničkoj prostoriji. Bez dodatnih građevinskih radova i iskopavanja Daikin Altherma izvlači toplotu iz vazduha što znači da nema iskopavanja. Spoljna jedinica se jednostavno može smestiti izvan zgrade. Rastojanje između spoljne i unutrašnje jedinice može da bude i do 50 metara. Nije potreban dimnjak niti stalna ventilacija u prostoriji, a instalaciju dodatno olakšava to što su sve komponente unapred sastavljene.

Visokotemperaturna Daikin Altherma je optimalno rešenje za renoviranje u slučajevima kada je potrebna temperatura vode od 60°C i više. U poređenju sa klasičnim sistemima za grejanje efikasnost je znatno viša i možete da ostvarite značajne uštede na operativnim troškovima. Štaviše, ukoliko uporedite Daikin Altherma visokotemperaturnu toplotnu pumpu sa nisko- ili srednjetemperaturnom toplotnom pumpom sa jednom fazom i temperaturom vode od 60°C i više bićete iznenađeni efikasnošću koju postiže. Daikin ne pravi kompromise!  – možete imati i komfor i energetsku efikasnost tokom cele godine.

Visokotemperaturna Daikin Altherma vam takođe omogućava pripremu sanitarne tople vode za čitavo domaćinstvo tokom cele godine bilo da je u pitanju kuhinja ili kupatilo. Voda unutar rezervoara se zagreva pomoću termalne energije iz spoljašnjeg vazduha, zahvaljujući izmenjivaču toplote koji je povezan na toplotnu pumpu. Dobre vesti za vas – nema potrebe za dodatnim električnim grejačem. U zavisnosti od dnevne potrošnje vode, rezervoari Daikin Altherma toplotne pumpe su dostupni u 4 veličine – 200l, 260l, 300l i 500l. Sa Daikin Altherma korisničkim interfejsom u koji je integrisan temperaturni senzor, idealna temperatura se može brzo i jednostavno regulisati.

daikin-visokotemperaturna-niskotemperaturna

Kako funkcioniše hibrid toplotna pumpa Daikin Altherma?

Daikin je projektovao savršenu kombinaciju toplotne pumpe i najefikasnijeg gasnog kotla. Pošto postoje dva izvora grejanja (gas i struja), sistem uvek bira najekonomičniji i najefikasniji za grejanje i pripremu sanitarne tople vode čak i u najhladnijim danima. Sa Daikin Altherma hibridnom toplotnom pumpom možete imati i do 35% veću efikasnost u poređenju sa vašim postojećim gasnim kotlom i tako uštedeti do 45% na godišnjim operativnim troškovima.

Skoro identičnih dimenzija kao postojeći gasni kotlovi, brzo povezivanje i konstrukcija sistema omogućavaju jednostavnu zamenu postojećeg kotla uz minimalne troškove i skraćeno vreme instalacije.

Inteligentan sistem Daikin Altherma hibrid bira najekonomičniji način grejanja na osnovu stvarne spoljne temperature, cene struje i internog toplotnog opterećenja. Ovo može biti ili toplotna pumpa ili gasni kotao ili i jedno i drugo (hibrid). Ovo inteligentno rešenje može da rezultira povećanjem efikasnosti i do 35% i godišnjim uštedama do 45% za grejanje i sanitartnu toplu vodu u poređenju sa postojećim gasnim kotlovima!

toplotna-pumpa-topla-voda

Daikin Altherma hibrid se povezuje direktno na postojeći sistem, što znači da nema potrebe da menjate postojeće radijatore i cevi (sa Daikin Altherma hibridnom toplotnom pumpom moguća je temperatura vode do 80°C). Uz to, kompaktna unutrašnja jedinica ima slične dimenzije kao postojeći sistemi, tako da se ne gubi prostor i nema potrebe za modifikacijama. Bez rušenja i prljavštine, samo brza, jednostavna i povoljna instalacija! Sa standardnom zadnjom pločom unutrašnja jedinica se jednostavno montira na zid. Uz to spoljna jedinica može da se instalira čak i posle zime.

Daikinov moderan upravljač vam omogućava lako upravljanje toplotnom pumpom! Pored toga može da služi kao sobni termostat i da vam prikaže najvažnije informacije o radu Vaše Daikin Altherma toplotne pumpe

Sve Daikin toplotne pumpe mogu da pripremaju i sanitarnu toplu vodu za domaćinstvo. Ukoliko se odlučite za kompaktnu integrisanu jedinicu u kojoj je sve već uključeno, moći ćete  da uštedite prostor, i što se tiče površine koju zauzima i visine uređaja. Sva povezivanja i hidrauličke komponente su deo standardne opreme. Hidrauličkim komponentama je omogućen pristup sa prednje strane kako bi održavanje i servisiranje bilo lakše. Svi vodeni i freonski elementi su na vrhu jedinice što obezbeđuje jednostavno povezivanje i pristup.

**tekst i slike preuzete sa sajta www.daikin.rs

Mogućnost plaćanja u gotovini, karticama, na rate, putem čekova i administrativne zabrane.

Kontaktirajte nas za ponudu

Kontaktirajte nas za ponudu

Kontakt

011/3565-133
Hajduk Veljkova 1, Rakovica, Beograd

Servis i servisna podrška

© (Copyright) Klima PINGVIN 2024